Designer
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Sztumie

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica

Świadczenie 500+

Informacja!

Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej otrzymują dodatkowe wsparcie zwane „dodatkiem wychowawczym” w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego. Świadczenie jest udzielane na wniosek rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.

Informacja

Zgodnie z decyzją Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informujemy, że

dnia 31 grudnia 2020 roku placówka będzie czynna
od godz. 07.30 do 12.00

Za utrudnienia przepraszamy.

Życzenia świąteczne

Boże Narodzenie 2020

Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim

 

Bez tytułu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż od 01.12.2020r. do 31.03.2023r. realizuje projekt pn. „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim". Projekt jest realizowany w ramach działania 6.2. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczonych usług społecznych przez wsparcie rodzin biologicznych, zastępczych w zakresie sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi oraz utrzymania poprawnych relacji z rodzinami w celu prawidłowego rozwoju dziecka; dzieci opuszczających pieczę zastępczą, kandydatów na rodziny zastępcze oraz osób z niepełnosprawnościami.

Projekty Unijne

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Powiat Sztumski otrzymał 414 100zł dofinansowania w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w opiece zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamknij menu
Wróć na początek strony