Oferowana pomoc

Punkt Interwencji Kryzysowej w Sztumie świadczy bezpłatną pomoc, niezależnie od wieku, zawodu, wykształcenia i sytuacji materialnej z zakresu:

 1. Pomocy psychologicznej.
 2. Poradnictwa prawnego.
 3. Poradnictwa socjalnego.

W Punkcie Interwencji Kryzysowej można uzyskać pomoc, jeśli znajdujesz się w kryzysie spowodowanym np. przez:

 1. przemoc w rodzinie
 2. kryzys małżeński/ rozwód/ rozstanie,
 3. konflikt rodziny,
 4. utratę bliskiej osoby,
 5. utratę pracy,
 6. uzależnienie,
 7. utratę sensu życia,
 8. uczestniczenia w wypadku/ katastrofie.

Pomagamy również wszystkim innym osobą zainteresowanym usługami świadczonymi przez nasz Punktu Interwencji Kryzysowej.

Osoby udzielające pomocy w Punkcie Interwencji Kryzysowej:

 • Pracownik socjalny – Jarosław Nowak
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod następującym adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum, oraz pod numerem telefonu: (055) 267-74-79
 • Psycholog – Agnieszka Żejmo
  Wizyty ustalane są indywidualnie pod powyższym adresem lub telefonicznie numerem:
  (055) 267-74-79
 • Prawnik – Barbara Sikorska
  Wizyty ustalane są indywidualnie pod powyższym adresem lub telefonicznie numerem:
  (055) 267-74-79
Zamknij menu
Wróć na początek strony