Designer
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Sztumie

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 29.05.2024r.

Dnia 29 maja 2024 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym Klimbergowice w Sztumskiej Wsi odbył się Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Impreza została zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
W wydarzeniu brały udział rodziny zastępcze wraz z podopiecznymi, prowadzący rodzinne domy dziecka, Dyrektor i wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu sztumskiego oraz wychowankowie w/w placówek. Podczas wydarzenia obecny był Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i specjalista pracy z rodziną. W uroczystości brał udział także Wicestarosta Powiatu Sztumskiego - pan Ludwik Butkiewicz, przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych - pani Marta Zarańska, Posłanka na Sejm RP - pani Katarzyna Ueberhan.

Podczas Dnia Rodzicielstwa wychowankowie rodzin zastępczych korzystali z atrakcji takich jak: dmuchane zjeżdżalnie, zabawy taneczne przy muzyce, zabawy z chustą animacyjną, gry i zabawy nowoczesnymi gadżetami, tatuaże brokatowe, jazda konno, żywa maskotka.

Dla wszystkich gości zapewniony był poczęstunek.

Dyrektor pani Ewelina Łęgowska bardzo dziękuję wszystkim gościom za przybycie i dobrą zabawę.

Grafika przedstawiajaca zdjęcia z Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który odbył się w dniu 29.05.2024r. w Klimbergowicach

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Grafika przedstawia logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wypożyczalnia została uruchomiona przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Wypożyczalnia technologii wspomagających o zasięgu ogólnopolskim powstała z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, aby zapewnić im dużą dostępność do sprzętu i wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dzięki którym będą mogły zwiększyć swoje szanse na niezależne życie i pełny udział we wszystkich sferach życia, na równi z innymi osobami.

Wypożyczenie sprzętu jest optymalnym rozwiązaniem, zwłaszcza z uwagi braku konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupów nowych urządzeń oraz możliwość wypróbowania i dopasowania najlepszej technologii dla każdej osoby indywidualnie, zgodnie z jej rzeczywistymi potrzebami.

Procedury wypożyczenia technologii są przejrzyste i nie wymagają dużego zaangażowania ze strony osób zainteresowanych, a na każdym etapie beneficjenci mogą liczyć na pomoc pracowników Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnościami, które działa przy Pomorskim Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przy al. Grunwaldzkiej 188, telefon do kontaktu: 58 350-05-00.

Kto może wypożyczyć sprzęt?

Każdy kto:

  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, 
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo Narodowego Funduszu Zdrowia dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Kampania informacyjna dotycząca ochrony małoletnich dzieci

Grafika przedstawia plakat dotyczący kampanii informacyjnej na temat ochrony małoletnich dzieci

Szczegóły dotyczące powyższej kampanii, znajdują się na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pod następującym adresem: ochrona małoletnich

 

Plik do pobrania:

„Integracja – Aktywizacja – Praca”

 Grafika przedstawia od lewej logo Funduszy Europejskich z dopiskiem Fundusze Europejskie dla Pomorza następnie flagę Rzeczypospolitej Polskiej flagę Unii Europejskiej z dopiskiem Dofinansowane przez Unię Europejsk

 

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie z Gminą Dzierzgoń oraz Nadwiślańską Fundacją Rozwoju rozpoczyna realizację projektu pt. „Integracja - Aktywizacja - Praca" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach Priorytetu 05. Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza, Działania 05.11 Aktywne włączenie społeczne, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

W celu zachowania zgodności planowanego wsparcia ze ścieżkami reintegracji opracowywanymi przez Państwa instytucję dla swoich klientów lub uczestników Państwa projektów i niepowielania wsparcia już udzielonego danej osobie poniżej zamieszczamy podstawowe informacje
o realizowanym przez nas projekcie:

Okres realizacji: 01.04.2024r. - 31.03.2027r.

Cel projektu:
Projekt zakłada wzrost zatrudnienia wśród mieszkańców/mieszkanek powiatu sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego, dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób
z niepełnosprawnościami, w wyniku wdrożenia kompleksowych i zindywidualizowanych programów aktywizacji społeczno-zawodowej wynikających ze stworzonej dla każdego uczestnika/uczestniczki ścieżki reintegracji.

Zamknij menu
Wróć na początek strony