Designer
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Sztumie

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica

„Integracja – Aktywizacja – Praca”

 Grafika przedstawia od lewej logo Funduszy Europejskich z dopiskiem Fundusze Europejskie dla Pomorza następnie flagę Rzeczypospolitej Polskiej flagę Unii Europejskiej z dopiskiem Dofinansowane przez Unię Europejsk

 

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie z Gminą Dzierzgoń oraz Nadwiślańską Fundacją Rozwoju rozpoczyna realizację projektu pt. „Integracja - Aktywizacja - Praca" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach Priorytetu 05. Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza, Działania 05.11 Aktywne włączenie społeczne, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

W celu zachowania zgodności planowanego wsparcia ze ścieżkami reintegracji opracowywanymi przez Państwa instytucję dla swoich klientów lub uczestników Państwa projektów i niepowielania wsparcia już udzielonego danej osobie poniżej zamieszczamy podstawowe informacje
o realizowanym przez nas projekcie:

Okres realizacji: 01.04.2024r. - 31.03.2027r.

Cel projektu:
Projekt zakłada wzrost zatrudnienia wśród mieszkańców/mieszkanek powiatu sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego, dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób
z niepełnosprawnościami, w wyniku wdrożenia kompleksowych i zindywidualizowanych programów aktywizacji społeczno-zawodowej wynikających ze stworzonej dla każdego uczestnika/uczestniczki ścieżki reintegracji.

WAŻNE

 

Uprzejmie informujemy, iż utraciliśmy dostęp do skrzynki ePUAP. W związku z czym nie możemy odczytywać pism kierowanych tą drogą.

Oczekujemy na odblokowanie dostępu.

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Za niedogodności przepraszamy!

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych.

Fundacja Iwo- Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości
w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.

Ogólnopolska Linia Pomocy Pokrzywdzonym finansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach linii pomocy pokrzywdzonym oferowane jest wsparcie przez 24 godziny/ 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych (także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia).

 Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Stypendia Pomostowe - most do lepszej przyszłości

Szczegółowe informacje na temat Stypendiów Pomostowych znajdują się w poniższym pliku do pobrania:

>> Plik do pobrania: Stypendia Pomostowe

Stypendia Pomostowe most do lepszej przyszłości

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony