Wypożyczalnia sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego

Wypożyczalnia sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego

 

Wypożyczalnia sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego została utworzona w ramach projektu „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”.

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum.

Z wypożyczalni mogą korzystać mieszkańcy Powiatu Sztumskiego zgodnie z Regulaminem wypożyczalni.

Osoba zainteresowana wypożyczeniem sprzętu składa pisemny wniosek o nieodpłatne użyczenie sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego po zapoznaniu się z Regulaminem wypożyczalni.

W ramach utworzonej wypożyczalni mieszkańcy Powiatu Sztumskiego mogą nieodpłatnie użyczać sprzęt medyczno-rehabilitacyjny w zależności od rodzajów niepełnosprawności, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie ich samodzielności i funkcjonalności oraz zastosowania rehabilitacji.

Celem działalności wypożyczalni jest ograniczanie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji osób z niepełnosprawnościami, dla których sprzęty te są niezbędne do rehabilitacji, samodzielności i funkcjonowania w warunkach domowych.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin bezpłatnej wypożyczalni sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu sztumskiego

Załącznik nr 1 – wykaz sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego

Załącznik nr 2 – wniosek o wypożyczenie sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego

Załącznik do wniosku: Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 3 – umowa użyczenia sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego

Załącznik nr 4 – potwierdzenie odbioru sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego

Załącznik nr 5 – aneks do umowy

Załącznik nr 6 – protokół zwrotu sprzętu

Załącznik nr 7 – protokół kontroli użytkowania wypożyczonego sprzętu

Zamknij menu
Wróć na początek strony