Designer
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Sztumie

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica

"Plakat promujący rodzicielstwo zastępcze" 

Dnia 15.12.2022r. w starostwie nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu pn. "Plakat promujący rodzicielstwo zastępcze" 

"Tylko rodzina potrafi stworzyć szczęśliwy dom, podaruj dziecku szczęście" - to jedno z haseł prac plastycznych, jakie wpłynęły do nas w odpowiedzi na konkurs, którego celem było szerzenie idei rodzinnej pieczy zastępczej. 

Serdecznie dziękujemy dzieciom za piękne prace, nauczycielom oraz pedagogom ze szkół podstawowych za pomoc w organizacji konkursu.

Przypominamy, że wciąż poszukujemy chętnych osób do pełnienia tej ważnej funkcji, jaką jest rodzina zastępcza.

Konkurs Plakat promujący rodzicielstwo zastępcze 2022

Zamknij menu
Wróć na początek strony