Designer
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Sztumie

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci

 

Dzień 30 kwietnia na całym świecie obchodzony jest jako Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci.

Ten dzień, uświadomić ma wszystkim dorosłym, jak szkodliwie i destrukcyjne jest stosowanie przemocy wobec dzieci.

Czego tak naprawdę uczy bicie?

 • rodzice mogą mnie skrzywdzić, jeśli zrobię coś źle;
 • powinienem bać się swoich rodziców;
 • rodzice kochają mnie tylko wtedy gdy jestem grzeczny;
 • nie wolno mi próbować nowych rzeczy, bo czeka mnie za to kara;
 • skoro jestem mniejszy i słabszy to wolno mnie krzywdzić;
 • przemoc jest odpowiednią reakcja na uczucie złości;
 • przemocą można rozwiązać każdy problem.

Każda forma kar fizycznych skutkuje negatywnymi następstwami:

 • wyższym poziomem przejawianej agresji;
 • wolniejszym rozwojem, niższą inteligencją;
 • zaniżoną samooceną i poczuciem własnej wartości;
 • niższymi osiągnięciami szkolnymi;
 • w przyszłości niższym poziomem zdobytego wykształcenia;
 • częstszymi kłopotami z prawem;
 • mniej stabilnymi i mniej satysfakcjonującymi relacjami z ludźmi.

Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, że trwa nabór uczestników do wzięcia udziału w „Powiatowym programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2021” edycja na 2021r.

Celem głównym programu, jest niwelowanie zjawiska przemocy domowej oraz pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację.

W związku z powyższym, zachęcamy wszystkie osoby chętne do zgłaszania się do wzięcia udziału w w/w programie.

 Plakat na stronę 2021

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje ogólnopolski „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W bieżącym roku obchody będą się odbywały w dniach
22 -28 lutego br.

Od 22 do 28 lutego 2021 r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju.

W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy w Sztumie informuje, że w ramach wyżej wymienionej akcji, każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną oraz socjalną.

Nasi specjaliści będą pełnić dyżury telefoniczne w następujących dniach:

Psycholog – 25 lutego w godzinach od 13.00 do 17.00
                     26 lutego w godzinach od 9.00 do 13.00
pod numerem telefonu: 695 981 275

Radca prawny – 24 lutego w godzinach od 9.00 do 14.00
                            25 lutego w godzinach od 12.00 do 15.00
pod numerem telefonu: 698 361 175

Pracownik socjalny – 23 lutego w godzinach od 7.30 do 15.30
                                    25 lutego w godzinach od 7.30 do 15.30
pod numerem telefonu: (055) 267 74 79

Na terenie Powiatu Sztumskiego bezpłatną pomoc oferują także:

Zamknij menu
Wróć na początek strony