Designer
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Sztumie

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 21-27.02.2022r.

Tydzień Pomocy plakat A1

 

W związku z obchodzonym dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje ogólnopolski „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W bieżącym roku obchody będą się odbywały w dniach
21-27 lutego 2022r.

Od 21 do 27 lutego 2022r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną
w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, że w ramach wyżej wymienionej akcji, każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać w Naszym Centrum bezpłatną telefoniczną pomoc psychologiczną, prawną oraz socjalną.

Nasi specjaliści będą pełnić dyżury telefoniczne w następujących dniach:

Psycholog – 24 lutego w godzinach od 09.00 do 14.00

                     25 lutego w godzinach od 09.00 do 14.00   

 pod numerem telefonu: 695 981 275

Radca prawny – 22 lutego w godzinach od 13.00 do 17.00

                            23 lutego w godzinach od 13.30 do 17.00

                            24 lutego w godzinach od 12.00 do 15.00

pod numerem telefonu: 698 361 175

Pracownik socjalny – 21 lutego w godzinach od 7.30 do 15.30

                                    25 lutego w godzinach od 7.30 do 15.30

pod numerem telefonu: (055) 267 74 79

Komunikat dot. „Rodzina 500+”

Wniosek o 500+ przez PUE ZUS – dla osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem/ opiekuna prawnego/ opiekuna faktycznego

Sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem, jesteś opiekunem prawnym albo opiekunem faktycznym (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) i chcesz złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500+” ? Możesz to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Przeczytaj instrukcję

Świadczenie wychowawcze 500+ otrzymasz na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Świadczenie przysługuje niezależnie od Twoich dochodów.

Centrum Wsparcia Dla Osób Dorosłych W Stanie Kryzysu Psychicznego

Centrum Wsparcia to 24-godzinne, bezpłatne centrum, udzielające wsparcia każdej osobie w kryzysie psychicznym. Pod numerem 800 70 2222 dyżurują psychologowie-specjaliści, gotowi wysłuchać i pomóc w różnorodnych kryzysowych sytuacjach, także w kryzysowych sytuacjach. Pomogą również w znalezieniu najbliższej placówki, która udzieli bezpośredniej pomocy”. Psychologowie i psychoterapeuci będą dostępni przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

W Centrum Wsparcia, będą także dostępni specjaliści: psychiatra, prawnik, seksuolog, terapeuta uzależnień, pracownik socjalny i asystent zdrowienia. Szczegółowy grafik zawierający różne godziny dyżurów wyżej wymienionych specjalistów dostępny jest na stronie www.centrumwsparcia.pl.

Informacja

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2021

 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informujemy, że dnia

 

 

7 stycznia 2022 roku placówka będzie nieczynna.

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

Zamknij menu
Wróć na początek strony