Designer
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Sztumie

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica

Program wyrównywania różnic między regionami III na rok 2023

 

Sztum, dnia 28.12.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

                                                                                                             

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie uchwałą nr 133/2022  z dnia 14.11.2022 r. ustalił termin na składanie wniosków i wystąpień samorządów powiatowych o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2023.

Obszary programu, które będą realizowane w 2023 roku:

 

obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,

obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania,

obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

obszar D – likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego, a także w warsztatach terapii zajęciowej oraz gminach dowożących osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich obszarem placówek służących rehabilitacji,

obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, wniosek oraz wszystkie wymagane załączniki znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”).

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum, w terminie
do dnia 6 lutego 2023 roku.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu należy składać bezpośrednio w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Pomorski, Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk, w trybie ciągłym.

                                                                                                           

Ewelina Łęgowska

Dyrektor

PCPR w Sztumie

Życzenia

Życzenia świąteczne

Mikołajki dla najmłodszych

Dnia 15.12.2022 r. dzieci wraz z rodzinami zastępczymi w ramach Mikołajek spędzali miło czas
w kulkolandii. 

Dzieci świetnie się bawiły, nie zabrakło także Mikołaja oraz prezentów.

Dziękujemy bardzo za uczestnictwo oraz miłe spotkanie.

Mikołajki 2022 kulkolandia

"Plakat promujący rodzicielstwo zastępcze" 

Dnia 15.12.2022r. w starostwie nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu pn. "Plakat promujący rodzicielstwo zastępcze" 

"Tylko rodzina potrafi stworzyć szczęśliwy dom, podaruj dziecku szczęście" - to jedno z haseł prac plastycznych, jakie wpłynęły do nas w odpowiedzi na konkurs, którego celem było szerzenie idei rodzinnej pieczy zastępczej. 

Serdecznie dziękujemy dzieciom za piękne prace, nauczycielom oraz pedagogom ze szkół podstawowych za pomoc w organizacji konkursu.

Przypominamy, że wciąż poszukujemy chętnych osób do pełnienia tej ważnej funkcji, jaką jest rodzina zastępcza.

Konkurs Plakat promujący rodzicielstwo zastępcze 2022

Mikołajki

Dnia 05.12.2022 r. młodzież z pieczy zastępczej wraz z opiekunami oraz rodzinami uczestniczyli w mikołajkowym wyjściu do kina na film „Listy do M 5”. Przed seansem młodzież częstowała się pizza.

Dziękujemy bardzo za uczestnictwo i miłe spotkanie 

Mikołajki kino 2022

Zamknij menu
Wróć na początek strony