Designer
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Sztumie

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje ogólnopolski „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W bieżącym roku obchody będą się odbywały w dniach
22 -28 lutego br.

Od 22 do 28 lutego 2021 r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju.

W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy w Sztumie informuje, że w ramach wyżej wymienionej akcji, każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną oraz socjalną.

Nasi specjaliści będą pełnić dyżury telefoniczne w następujących dniach:

Psycholog – 25 lutego w godzinach od 13.00 do 17.00
                     26 lutego w godzinach od 9.00 do 13.00
pod numerem telefonu: 695 981 275

Radca prawny – 24 lutego w godzinach od 9.00 do 14.00
                            25 lutego w godzinach od 12.00 do 15.00
pod numerem telefonu: 698 361 175

Pracownik socjalny – 23 lutego w godzinach od 7.30 do 15.30
                                    25 lutego w godzinach od 7.30 do 15.30
pod numerem telefonu: (055) 267 74 79

Na terenie Powiatu Sztumskiego bezpłatną pomoc oferują także:

Świadczenie 500+

Informacja!

Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej otrzymują dodatkowe wsparcie zwane „dodatkiem wychowawczym” w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego. Świadczenie jest udzielane na wniosek rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.

Informacja

Zgodnie z decyzją Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informujemy, że

dnia 31 grudnia 2020 roku placówka będzie czynna
od godz. 07.30 do 12.00

Za utrudnienia przepraszamy.

Życzenia świąteczne

Boże Narodzenie 2020

Zamknij menu
Wróć na początek strony