Designer
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Sztumie

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych.

Fundacja Iwo- Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości
w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.

Ogólnopolska Linia Pomocy Pokrzywdzonym finansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach linii pomocy pokrzywdzonym oferowane jest wsparcie przez 24 godziny/ 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych (także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia).

 Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Stypendia Pomostowe - most do lepszej przyszłości

Szczegółowe informacje na temat Stypendiów Pomostowych znajdują się w poniższym pliku do pobrania:

>> Plik do pobrania: Stypendia Pomostowe

Stypendia Pomostowe most do lepszej przyszłości

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony