Designer
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Sztumie

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Grafika przedstawia logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wypożyczalnia została uruchomiona przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Wypożyczalnia technologii wspomagających o zasięgu ogólnopolskim powstała z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, aby zapewnić im dużą dostępność do sprzętu i wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dzięki którym będą mogły zwiększyć swoje szanse na niezależne życie i pełny udział we wszystkich sferach życia, na równi z innymi osobami.

Wypożyczenie sprzętu jest optymalnym rozwiązaniem, zwłaszcza z uwagi braku konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupów nowych urządzeń oraz możliwość wypróbowania i dopasowania najlepszej technologii dla każdej osoby indywidualnie, zgodnie z jej rzeczywistymi potrzebami.

Procedury wypożyczenia technologii są przejrzyste i nie wymagają dużego zaangażowania ze strony osób zainteresowanych, a na każdym etapie beneficjenci mogą liczyć na pomoc pracowników Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnościami, które działa przy Pomorskim Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przy al. Grunwaldzkiej 188, telefon do kontaktu: 58 350-05-00.

Kto może wypożyczyć sprzęt?

Każdy kto:

  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, 
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo Narodowego Funduszu Zdrowia dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Jeśli jednak:
Stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie można korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych został on utracony (np. kradzież, zniszczenie) -należy zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego, jeśli opinia Centrum będzie pozytywna, złożenie wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej będzie możliwe.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).
System SOW jest dostępny pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Co można wypożyczyć?

  • technologie wspomagające dla osób z zaburzeniami wzroku, np. linijka Brajlowska, powiększalniki przenośne i stacjonarne, drukarki Brajlowskie,
  • technologie wspomagające dla osób z zaburzeniami słuchu, np. aparaty słuchowe, urządzenia wspomagające słyszenie, systemy wspomagające słyszenie,
  • technologie wspomagające ogólne, np. koncentratory tlenu, łóżka rehabilitacyjne, podnośniki transportowo-elektryczne, wózki, napędy i skutery,
  • technologie wspomagające komunikację alternatywną, np. oprogramowanie wspierające komunikację alternatywną, zestawy (tablet + telefon, tablet + oprogramowanie MÓWIK).

Lista dostępnego sprzętu jest zamieszczona na stronie PFRON pod linkiem:

https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/lista-dostepnego-sprzetu/

Umowa i kaucja
Po zawarciu umowy i wpłaceniu 2% kaucji zwrotnej wybrana technologia dostarczana jest bezpośrednio do Beneficjenta, u którego każdorazowo odbędzie się krótki instruktaż, dostosowanie, zamontowanie, czy skonfigurowanie wybranej technologii.
Umowa wypożyczenia technologii wspomagającej zawierana jest z wnioskodawcą na jeden rok, albo na okres krótszy wynikający z okresu ważności orzeczenia.
Umowa może ulec przedłużeniu na kolejny rok: warunkiem przedłużenia umowy jest zgłoszenie przez wypożyczającego chęci jej kontynuowania poprzez system SOW, nie później niż na miesiąc przed datą wygaśnięcia umowy.

Wsparcie informacyjne
Istnieje także możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, który jest dostępny za pośrednictwem strony Funduszu pod linkiem: https://www.pfron.org.pl/migam/.

Ponadto na stronach Funduszu został opublikowany pakiet filmów instruktażowych w Polskim Języku Migowym, które są dostępne pod linkiem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/wypozyczalnia-technologii-wspomagających-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/filmy-instruktazowe-w-pjm/, co niewątpliwie stanowi wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami słuchu i nie tylko.

Zamknij menu
Wróć na początek strony