Designer
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Sztumie

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych.

Fundacja Iwo- Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości
w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.

Ogólnopolska Linia Pomocy Pokrzywdzonym finansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach linii pomocy pokrzywdzonym oferowane jest wsparcie przez 24 godziny/ 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych (także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia).

 Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Zamknij menu
Wróć na początek strony