Designer
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Sztumie

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica

Informacja ogólna o projekcie

Bez tytułu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż od 01.12.2020r. do 31.03.2023r. realizuje projekt pn. „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim". Projekt jest realizowany w ramach działania 6.2. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczonych usług społecznych przez wsparcie rodzin biologicznych, zastępczych w zakresie sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi oraz utrzymania poprawnych relacji z rodzinami w celu prawidłowego rozwoju dziecka; dzieci opuszczających pieczę zastępczą, kandydatów na rodziny zastępcze oraz osób z niepełnosprawnościami.

Projekty Unijne


Zaplanowano wsparcie łącznie dla 315 osób ( rodzin biologicznych- 15 osób + 20 dzieci; rodzin zastępczych- 60 osób + 80 podopiecznych; dzieci opuszczających pieczę zastępczą- 20 osób; kandydatów na rodziny zastępcze- 20 osób; osób z niepełnosprawnością- 100 osób).

W ramach projektu zaplanowano dla uczestników następujące działania:

 1. Zadanie: wsparcie rodzin biologicznych i ich dzieci:
  1. doradztwo psychologiczne, prawne dla rodzin biologicznych i dzieci,
  2. „Mama, tata i ja” – warsztaty dla rodziców biologicznych i ich dzieci,
  3. mediacje rodzinne,
  4. wyjazd integracyjny „Moja rodzina”,
  5. terapia uzależnień dla rodzin biologicznych,
 2. Zadanie: wspieranie rodzin zastępczych i ich podopiecznych:
  1. szkolenia dla rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka,
  2. kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej,
  3. pogotowie lekcyjne w formie wolontariatu,
  4. warsztaty umiejętności rodzicielskich „Damy radę”
 3. Zadanie: wsparcie dzieci wychodzących z rodzin zastępczych:
  1. warsztaty rozwijające kompetencje społeczne,
  2. kursy doszkalające dla pełnoletnich wychowanków,
  3. „Moje własne M”,
 4. Zadanie: wsparcie osób niepełnosprawnościami,
  1. zakup specjalistycznego sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego,
  2. utworzenie Powiatowej wypożyczalni sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego,
  3. specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 5. Zadanie: usługi wspierające rozwój pieczy zastępczej,
  1. szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe,
  2. szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe,
  3. promocja pieczy zastępczej na terenie powiatu sztumskiego.

Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
Partnerem w projekcie jest Nadwiślańska Fundacja Rozwoju w Dzierzgoniu.

Całkowity koszt projektu wyniesie 1.405.364,40zł, w tym wkład własny w wysokości 70.268,22zł.

Zamknij menu
Wróć na początek strony