Designer
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Sztumie

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON programów: Dostępne mieszkanie i Mieszkanie dla absolwenta

Informujemy, iż Powiat Sztumski przystąpił do realizacji ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta i Dostępne mieszkanie.

Łączna kwota otrzymanych środków na ten cel wynosi 106 788zł i jest to pierwsza transza.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

Celem ogólnym programów jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej.

Przedmiotem dofinansowania programu Mieszkanie dla absolwenta będzie najem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wynajmowanego przez beneficjenta samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami na cele mieszkaniowe, w związku z rozpoczynaniem aktywności zawodowej.

Natomiast w programie Dostępne mieszkanie dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) https://sow.pfron.org.pl.

O szczegółach programów można dowiedzieć się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, bądź na stronie www.pfron.org.pl.

Ankieta dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów.

Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem.

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo, wystarczy kliknąć
w poniższy link:

 

https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5

 

Ankietę należy wypełnić w terminie do dnia 19 sierpnia 2022.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Drodzy Rodzice Zastępczy

W Dniu Rodzicielstwa Zastępczego przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia wszystkiego co najlepsze!

Wszelkiej pomyślności w realizacji celów i satysfakcji z pełnionej funkcji. Dziękujemy za Wasz trud i ogrom codziennej pracy związanej ze wsparciem tych którzy najbardziej tego potrzebują!

Łącząc wyrazy szacunku
Dyrektor oraz Pracownicy PCPR

 

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 30.05.2022r.

Zamknij menu
Wróć na początek strony