Designer
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Sztumie

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Przy Starostach tworzy się Powiatowe Społeczne Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwane dalej „powiatowymi radami”, będące organami opiniodawczo-doradczymi.

Działając na podstawie art. 44b i art. 44c Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44), który stanowi o tym, że:

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw,
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. ocena realizacji programów,
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Składają się z pięciu osób, powoływanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie danego powiatu, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Członków Powiatowej Społecznej Rady powołuje Starosta, spośród zgłoszonych kandydatów.

Kadencja trwa cztery lata.

Skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Powiatu Sztumskiego:

 1. Elżbieta Kostecka – Przewodnicząca Rady
 2. Justyna Ruczkowska –Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Bożena Trzcińska – Sekretarz Rady
 4. Daria Parafiniuk – Członek Rady
 5. Małgorzata Makowska – Członek Rady

Plik do pobrania:

Grafika przedstawia skład powołanej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Powiatu Sztumskiego

Ankieta - Lokalny Plan Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych w Powiecie Sztumskim.

Zapraszamy mieszkańców powiatu sztumskiego do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej usług społecznych.

Aby wziąć udział w ankiecie, nie trzeba logować się do swojego konta google.

Celem badania jest dokładne zrozumienie istniejących wyzwań i zasobów związanych z rozwojem usług społecznych w naszym regionie. Szczególną uwagę chcemy poświęcić zagadnieniom związanym z pomocą dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, a także rodzin potrzebujących wsparcia.

Aby wziąć udział w badaniu prosimy o kliknięcie w poniższy link.

 

Link do ankiety

 

Ankieta będzie aktywna do 31.07.2024r.

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 29.05.2024r.

Dnia 29 maja 2024 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym Klimbergowice w Sztumskiej Wsi odbył się Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Impreza została zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
W wydarzeniu brały udział rodziny zastępcze wraz z podopiecznymi, prowadzący rodzinne domy dziecka, Dyrektor i wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu sztumskiego oraz wychowankowie w/w placówek. Podczas wydarzenia obecny był Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i specjalista pracy z rodziną. W uroczystości brał udział także Wicestarosta Powiatu Sztumskiego - pan Ludwik Butkiewicz, przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych - pani Marta Zarańska, Posłanka na Sejm RP - pani Katarzyna Ueberhan.

Podczas Dnia Rodzicielstwa wychowankowie rodzin zastępczych korzystali z atrakcji takich jak: dmuchane zjeżdżalnie, zabawy taneczne przy muzyce, zabawy z chustą animacyjną, gry i zabawy nowoczesnymi gadżetami, tatuaże brokatowe, jazda konno, żywa maskotka.

Dla wszystkich gości zapewniony był poczęstunek.

Dyrektor pani Ewelina Łęgowska bardzo dziękuję wszystkim gościom za przybycie i dobrą zabawę.

Grafika przedstawiajaca zdjęcia z Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który odbył się w dniu 29.05.2024r. w Klimbergowicach

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Grafika przedstawia logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wypożyczalnia została uruchomiona przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Wypożyczalnia technologii wspomagających o zasięgu ogólnopolskim powstała z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, aby zapewnić im dużą dostępność do sprzętu i wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dzięki którym będą mogły zwiększyć swoje szanse na niezależne życie i pełny udział we wszystkich sferach życia, na równi z innymi osobami.

Wypożyczenie sprzętu jest optymalnym rozwiązaniem, zwłaszcza z uwagi braku konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupów nowych urządzeń oraz możliwość wypróbowania i dopasowania najlepszej technologii dla każdej osoby indywidualnie, zgodnie z jej rzeczywistymi potrzebami.

Procedury wypożyczenia technologii są przejrzyste i nie wymagają dużego zaangażowania ze strony osób zainteresowanych, a na każdym etapie beneficjenci mogą liczyć na pomoc pracowników Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnościami, które działa przy Pomorskim Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przy al. Grunwaldzkiej 188, telefon do kontaktu: 58 350-05-00.

Kto może wypożyczyć sprzęt?

Każdy kto:

 • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, 
 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo Narodowego Funduszu Zdrowia dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Kampania informacyjna dotycząca ochrony małoletnich dzieci

Grafika przedstawia plakat dotyczący kampanii informacyjnej na temat ochrony małoletnich dzieci

Szczegóły dotyczące powyższej kampanii, znajdują się na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pod następującym adresem: ochrona małoletnich

 

Plik do pobrania:

Zamknij menu
Wróć na początek strony