Designer
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Sztumie

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica

Program wyrównywania różnic między regionami III

 Sztum, dnia 28.12.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie uchwałą nr 119/2023 z dnia 13.11.2023 r. ustalił termin na składanie wniosków i wystąpień samorządów powiatowych o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2024.

Obszary programu, które będą realizowane w 2024 roku:

obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania,
obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
obszar D - likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego, a także w warsztatach terapii zajęciowej oraz gminach dowożących osoby
z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich obszarem placówek służących rehabilitacji,
obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, wniosek oraz wszystkie wymagane załączniki znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”).

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum, w terminie do dnia 5 lutego 2024 roku.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu należy składać bezpośrednio w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Pomorski, Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk, w trybie ciągłym.

Ewelina Łęgowska
Dyrektor
PCPR w Sztumie

Zarządzenie Dyrektora

 

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2023 roku (piątek) placówka będzie NIECZYNNA

Za utrudnienia przepraszamy.

Kampania "Już jesteś?"

Kampania „Już jesteś?” – do wszystkich, którzy mają serca pełne troski i miłości.


Zachęcamy do wzięcia udziału w inspirującej kampanii „Już jesteś?”. Zaangażowanie w tę ważną inicjatywę jest wyrazem oddania sprawie wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w Polsce. Wierzymy, że każde dziecko zasługuje na miłość, wsparcie i bezpieczne otoczenie, a rodziny zastępcze odgrywają niezastąpioną rolę w zapewnieniu tych potrzeb.

„Już jesteś?” to pytanie, które wyraża tęsknotę dziecka w oczekiwaniu, aż rodzic wróci z pracy, czy przyjdzie przeczytać bajkę przed snem. A co z tymi, do których nikt nie wraca ani nie czyta bajek?

W Polsce obecnie czeka na rodziców około 15 400 dzieci. Piecza zastępcza to inna droga niż adopcja. Dla obu przypadków wymagania są różne. Najczęściej pojawiają się pytania: czy aby być rodzicem zastępczym muszę być w związku małżeńskim? Jakie warunki prawne i materialne muszę spełniać? Odpowiedzi na te i inne pytania można odnaleźć dzwoniąc na bezpłatną infolinię: 22 490 80 50.

Informacje na temat kampanii oraz możliwościach zostania rodzicem zastępczym są również dostępne na stronie internetowej www.juzjestem.info oraz na profilach społecznościowych Fundacji Edukacja z Wartościami i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zachęcamy do śledzenia działań i udostępniania materiałów.

Jesteśmy przekonani, że razem możemy wpłynąć na życie dzieci i młodzieży, sprawiając, że będą miały szansę na szczęśliwe i pełne miłości dzieciństwo.

Jesteś?

infolinia pion

Ankieta na temat przemocy domowej

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza mieszkańców powiatu sztumskiego do wypełnienia anonimowej ankiety, która umożliwi opracowanie aktualnej diagnozy zjawiska przemocy domowej na terenie Naszego Powiatu.

Pozyskane informacje umożliwią Naszemu Centrum opracowanie Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2023 - 2028.

W związku z powyższym prosimy o przemyślne udzielanie odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania.

Aby wziąć udział w ankiecie, nie trzeba logować się do swojego konta google.

Link do ankiety

Ankieta będzie aktywna do 30.11.2023r.

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

 

 

Konkurs fotograficzny pn. "Rodzina to MOC, nie PRZEMOC"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zachęca do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. "Rodzina to MOC, nie PRZEMOC" organizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie.

Celem konkursu jest stworzenie mieszkańcom miasta i gminy Sztum szansy wyrażenia własnego stosunku wobec przejawów przemocy domowej oraz propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i wychowywanie dzieci bez stosowania przemocy.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin konkursu dostępna są na następującej stronie internetowej: https://mgopssztum.pl/aktualnosci/wez-udzial-w-konkursie-fotograficznym.html 

Konkurs fotograficzny plakat

Zamknij menu
Wróć na początek strony